GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

Giełda wierzytelności to skuteczny sposób na szybsze odzyskanie należności  bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Za jej pośrednictwem upubliczniamy dane nierzetelnych płatników. W ramach złożonych procesów windykacyjnych zapewniamy naszym klientom możliwość publikacji  ofert sprzedaży wierzytelności. Oferty te wystawiane są na  Giełdzie Wierzytelności Gospodarczych.

GWG  – jest naszym partnerem w zakresie wspomagania procesów windykacyjnych i publikacji ofert sprzedaży wierzytelności. Warto również podkreślić, że jest to największa giełda wierzytelności w Polsce w formule otwartej oraz  że informacje o ofertach zamieszczonych na GWG mogą znaleźć wszyscy użytkownicy Internetu ponieważ platforma jest powiązana z wyszukiwarkami internetowymi np. Google  itp, zatem po wpisaniu nazwy dłużnika lub jego numeru nip wyświetli się w wynikach wyszukiwania informacja o ofercie sprzedaży długu.  Upublicznienie długu będzie miało istotny wpływ na skuteczność działań windykacyjnych, gdyż dłużnik z pewnością nie będzie chciał takiej „reklamy”.

 KORZYŚCI

  • Wysoka skuteczność – skuteczne narzędzie windykacyjne mobilizujące dłużników do zapłaty
  • Bezpłatne – wystawienie oferty sprzedaży długu – opublikowanie informacji o nierzetelnym dłużniku w ramach zlecenia windykacji dla naszych klientów jest  oczywiście darmowe.
  • Upublicznienie dłuznika  [zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa] upubliczniamy dane o nierzetelnym dłużniku poprzez  wystawienie wierzytelności na sprzedaż.
  • Otwarta formuła – Informacje o dłużniku będą ogólnodostępne we wszystkich wyszukiwarkach internetowych [np. wyświetlą się po wpisaniu nazwy dłużnika lub jego nr nip]  Dzięki temu dane dłużników będą udostępnione wszystkim użytkownikom Internetu.
  • Możliwość znalezienia nabywcy wierzytelności – [między innymi podmioty inwestujące w wierzytelności , firmy zamierzające dokonać  kompensaty itp.
  • Możliwość sprawdzenia wiarygodności kontrahenta. 

  AKTUALNA OFERTA WIERZYTELNOŚCI NA SPRZEDAŻ   >> 

INFORMACJA – Kontakt
Telefoniczny: 801 009-544
Telefoniczny (komórka) : 531-555-000
Mailowy: office@intratainkasso.pl
Poprzez wypełnienie: formularza kontaktowego

 _____________________________________________________________________________

 Podstawa prawna

Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 z późn. zm. Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:  1) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

gavel on white background