Kompleksowa obsługa wierzytelności

Kompleksowa obsługa windykacyjna i prewencyjna. Zarządzanie należnościami w firmie. – UMOWA PREMIUM INKASSO To najpełniejsza, przynosząca najwięcej korzyści i preferowana przez nas forma współpracy. W ramach umowy o stałej współpracy najefektywniej można rozwiązać problemy wynikające z nieterminowego regulowania wymagalnych płatności przez kontrahentów. Prowadzone przez nas działania zmierzają zarówno do rozwiązania spraw już powstałych, jak i co równie ważne, a może nawet ważniejsze, do zabezpieczenia firmy przed możliwością ich powstawania w przyszłości. Proponujemy podpisanie umowy , w ramach której uzyskujecie Państwo szereg korzyści z niej wynikających. Przede wszystkim:

Nie pobieramy opłaty wstępnej za prowadzenie i realizację przedmiotowych zleceń.

  • Usystematyzowanie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności a przez to poprawienie płynności finansowej.
  • Zwiększenie skuteczności dochodzenia roszczeń finansowych i zminimalizowanie kosztów windykacji należności – zlecenia przyjmowane i realizowane bez opłat wstępnych.
  • Zabezpieczenie systemu regulowania należności poprzez zastosowanie Pieczęci Prewencyjnej i wdrożeniu pakietu prewencyjnego Premium
  • Możliwość sprawdzenia wiarygodności kontrahentów w bazach naszej firmy oraz bazach giełd i rejestrów wierzytelności
  • Możliwość uzyskania ekspresowych informacji spółkach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sadowym – Zarząd udziałowcy, Kapitał spółki, powiązania kapitałowe spółki, Bilanse spółek ( zgłoszone do KRS ).

Umowa o stałej współpracy PREMIUM INKASSO jest przygotowana dla podmiotów gospodarczych które chcą usystematyzować zarządzanie swoimi wierzytelnościami i szybko reagować na problem opieszałych lub nieuczciwych kontrahentów. Podstawowym walorem tej umowy jest niska prowizja od krótko przeterminowanych należności.

Tabela prowizji – zobacz >>

Kontakt z konsultantem
Zadzwoń: 801 009-544

kompleksowa-obsluga