Pieczęć windykacyjna

PROMOCJA – OPŁATA MIESIĘCZNA – 0 ZŁ / MC   [ zero zł ]

  • promocja ograniczona czasowo.
  • dla pierwszych 50 firm.

Zachęcamy do skorzystania z oferty DZIERŻAWY PIECZĘCI PREWENCYJNEJ

Pieczęć prewencyjna / windykacyjna – to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań, umieszczana na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty i innych. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Nasz Klient niskim kosztem zabezpiecza się w ten sposób przed lekceważeniem przez kontrahentów terminów płatności.

Korzyści:

  • Wzrost dyscypliny płatniczej Państwa kontrahentów
  • Poprawa płynności finansowej dzięki zmobilizowaniu kontrahentów do terminowej zapłaty.
  • Dzięki zastosowaniu pieczęci prewencyjnej na wezwaniach do zapłaty w większości spraw bezprowizyjnie
    odzyskacie należności bez konieczności zlecania windykacji.
  • Uatrakcyjnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa powierzającego obsługę wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej Intrata
  • Mniejsze straty czasu , które dotychczas poświęcany był na działania windykacyjne we własnym zakresie.
  • Obsługa windykacyjna spraw niesolidnych dłużników.

Wielu naszych klientów mogło się już o tym przekonać, więc niewątpliwie w Państwa przypadku będzie podobnie.

Wzór pieczęci prewencyjnej:

pieczec-prewencyjna

Obsługa windykacyjna  z obniżoną o 2 punkty procentowe prowizją , bez dodatkowych opłat, ilość nieograniczona. Stawki ( tabela prowizji >>)

Koszt: 35,00zł netto./mc    0,00zł /mc – dla pierwszych 50 firm.

Zamówienia / informacja
Zadzwoń: 531-555-000
lub napisz: bok@intratainkasso.pl