Bezzaliczkowa skuteczna windykacja należności – Usługi windykacyjneBez opłat wstępnych

bEZZALICZKOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Działania windykacyjne prowadzone przez naszą firmę oparte są na niekonwencjonalnych, wypracowanych przez lata i ciągle udoskonalanych technikach wywierania wpływu na  dłużnika. Poprzez zastosowanie presji psychologicznej, wskazaniu realnych zagrożeń prawnych , finansowych oraz społeczno gospodarczych (upublicznienie informacji o zadłużeniu na Giełdzie wierzytelności )  , odpowiedniej motywacji dłużnika i wykorzystania pozycji trzeciej strony w sporze osiągamy bardzo wysoką skuteczność , już na etapie polubownym.

 • Ogólnopolski zasięg działania – prowadzimy sprawy na terenie całego Kraju
 • Zapewniamy reprezentację we wszystkich Sądach w Polsce
 • Wieloletnie doświadczenie i nieszablonowy sposób działania.  

Oferujemy kompleksową obsługę prawną prowadzonych spraw na wszystkich etapach:  [Zobacz etapy windykacji]

 • polubownym – przedsądowym
 • sądowym – zapewniając pełną obsługę prawną
 • przedegzekucyjnym
 • egzekucyjnym – nadzorując i wspierając czynności egzekucyjne.

Zapewniamy reprezentację przed Sądem i Komornikiem Sądowym.  Proponowane przez nas formy współpracy są dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych klientów dając możliwość wyboru najkorzystniejszego dla siebie wariantu.

 WINDYKACJA – ZLECENIA JEDNORAZOWE  >>  

 • Bezpłatna  analiza sprawy – sprawdź>>
 • Kompleksowa obsługa prowadzonej sprawy  obejmująca wszystkie etapy postępowania.
 • Bez zaliczek i opłat ryczałtowych
 • Prowizja pobierana po odzyskaniu należności
 • Podjęcie działań windykacyjnych w 24 godziny po otrzymaniu zlecenia
 • Pieczęć prewencyjna – dla naszych klientów bez opłat –  sprawdź>>
 • Indywidualnie ustalany rodzaj i zakres  czynności windykacyjnych.
 • Kredytujemy koszty zastępstwa procesowego

 

 WINDYKACJA  – W RAMACH UMOWY O WSPÓŁPRACY >>

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM – WINDYKACJA , PREWENCJA

 • Kompleksowa obsługa windykacyjna i prewencyjna.
 • Bezpłatna  analiza sprawy – sprawdź>>
 • Pieczęć prewencyjna
 • weryfikację dłużnika w zasobach informacyjnych :
    1. INTRATA Kancelarii windykacyjnej,
    2. Giełdy Wierzytelności Gospodarczych  – GWG.pl
    3. BIG Infomonitor SA  (Biura Informacji Gospodarczej) – BIG.pl
    4. Krajowego Rejestru Sądowego – KRS ,  reprezentacja , powiązania, sprawozdania finansowe
 • Upublicznienie dłużnika – poprzez publikację informacji o zadłużeniu na Giełdzie Wierzytelności Gospodarczych
 • Działania wywiadowcze nt.ustalenia powiązań osobowych i kapitałowych dłużników
 • Wyszukiwanie nieruchomości stanowiących własność dłużnika oraz dokonywanie zabezpieczeń na hipotekach ntych nieruchomości
 • Egzekucja komornicza prowadzona przez najlepszych Komorników Sądowych

 • Umowa o współpracy  to najpełniejsza, przynosząca najwięcej korzyści i preferowana przez nas forma współpracy. Dzięki niej najefektywniej można rozwiązać problemy wynikające z nieterminowego regulowania wymagalnych płatności przez kontrahentów. Prowadzone przez nas działania zmierzają zarówno do rozwiązania spraw już powstałych, jak i co równie ważne, a może nawet ważniejsze, do zabezpieczenia firmy przed możliwością ich powstawania w przyszłości. Proponujemy podpisanie umowy , w ramach której uzyskujecie Państwo szereg korzyści z niej wynikających. więcej

  INFORMACJA – Kontakt
Telefoniczny: 531-555-000
Mailowy:  office@intratainkasso.pl
Poprzez wypełnienie:  formularza kontaktowego