WINDYKACJA  OPTIMA

UMOWA O WSPÓŁPRACY OPTIMA OBEJMUJE:

Kompleksową obsługę windykacyjną zleconych spraw na wszystkich etapach. Tabela prowizji poniżej:

UMOWA O WSPÓŁPRACY – Optima   – 149,00zł / mc
Wartość
wierzytelności w zł
Przeterminowanie
1 – 90 dni
Przeterminowanie
Powyżej 90 dni
Do  20 000 Prowizja  6% + 1% za każdy następny miesiąc
20 001 – 50 000 Prowizja  5% + 1% za każdy następny miesiąc
50 001 – 100 000 Prowizja  4% + 1% za każdy następny miesiąc
Powyżej 100 000 Prowizja  3,5% + 1% za każdy następny miesiąc

Podane wartości są kwotami netto + 23%vat.

 • Dzierżawę pieczęci prewencyjnej do umieszczania na Państwa firmowych pismach. Faktury sygnowane taką pieczęcią stają się ważniejszymi w oczach Państwa kontrahentów. Najprawdopodobniej, w sytuacji gdy będą mieli problemy z płatnościami, to Wy otrzymacie zapłatę, a ktoś inny poczeka miesiąc dłużej. Wielu naszych klientów mogło się już o tym przekonać, więc niewątpliwie w Państwa przypadku będzie podobnie.
 • Weryfikacje wiarygodności kontrahentów / dłużników
  • Weryfikacja w bazie Biura Informacji Gospodarczych Infomonitor [1]
  • Weryfikacja w bazie Giełdy Wierzytelności Gospodarczych [3]
  • Weryfikacja w bazach dłużników naszego biura i innych firm windykacyjnych [3]
 • Raport RG – weryfikacja danych rejestrowych podmiotu , numerów identyfikacji podatkowej NIP , Regon. [3]

Raport zawiera poniższe informacje:

 • NIP, Regon , Nazwa podmiotu , imiona , nazwiska , Dane siedziby firmy
 • Data powstania podmiotu , rozpoczęcia działalności , Profil działalności , forma prawna
 • Organ rejestrowy/ ewidencyjny, nazwa rejestru / ewidencji i numer rejestrowy /
 • Raport KRS – dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS)[1] i obejmuje informacje:
  • Skład osobowy zarządu ze wskazanie , nr pesel , sposób reprezentacji , udziałowców spółki
  • Powiązania kapitałowe , Aktualne dane rejestrowe spółki (podane do KRS)
  • Sprawozdania finansowe spółki
 • Wezwania do zapłaty – zaopatrujemy naszych klientów w profesjonalne wezwania do zapłaty, które mogą dodatkowo zawierać informację o współpracy z Kancelarią Intrata
 • Doradztwo w zakresie problematyki prawnej zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych.